Descripció del servei

Comptem amb una flota de 20 vehicles mixtos de pressió i aspiració d'altes prestacions, autoritzats per la ARC (Agència de Residus de Catalunya), per a la retirada i el transport de diferents grups de residus. Cal destacar el fet que disposem també de vehicles de transport amb certificat ADR per al transport de residus perillosos.

Transport de Residus
Transport de Residus

Oferim serveis integrals de retirada i transport de residus a abocador autoritzat a tots els sectors d'activitat, fins i tot als particulars. Des de la neteja i retirada de residus procedents dels decantadors de greixos i olis utilitzats en la indústria alimentària i en les cuines dels hotels, restaurants, bars, col·legis, universitats, hospitals, centres sanitaris i residències, fins al transport de residus perillosos en la indústria química i farmacèutica.

Aquest servei de retirada i transport de residus es troba sota el paradigma de l’economia circular i es regeix pels principis bàsics de les 4 R’s (Reduir, Recuperar, Reciclar i Rehabilitar). El paradigma de l'Economia Circular proposa un model de societat que utilitza i optimitza els materials, l'energia i els residus, sent el seu objectiu l'eficiència en l'ús dels recursos. En aquest nou context, Hidrotec vol ser agent actiu i generador de palanques dins del sector del sanejament industrial, urbà i particular, perquè el paradigma de l'Economia Circular sigui una realitat i ajudi a la sostenibilitat del nostre planeta.

Les 4R

Tecnologia

Robot fresador pneumàtic i hidràulic

Camió de transport de gran capacitat

En Hidrotec comptem amb un camió de transport de residus ADR amb capacitat de 24 Tones,
que incorpora sistema mixt de pressió i aspiració.

Principals característiques:

  • Camió de 5 Eixos
  • ADR
  • Control de pes digital
Robot fresador elèctric

Remolc de transport de residus

En Hidrotec comptem amb un remolc especial ADR que possibilita augmentar la capacitat de
transport de residus dels camions cisterna mediambientals de la flota.

Principals característiques:

  • Remolc 2 Eixos
  • ADR
  • Capacitat de maniobra
Per a més informació sobre els nostres serveis i / o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.
Contacta amb nosaltes