Rehabilitació de canonades i baixants sense obres

Com rehabilitem una canonada amb mànega contínua?

El sistema d’encamisat de canonades sense obres mitjançant una mànega consisteix en la introducció per inversió d’una mànega de feltre de polièster impregnada amb resina de tipus polièster o epoxi a l’interior de la canonada mitjançant pressió d’aigua o d’aire. Una vegades introduïda la mànega comença el procés de curat in situ que donarà com a resultat una nova canonada totalment contínua i estanca. Aquest tipus de sistema es òptim per a la rehabilitació de canonades i col·lectors de diferents longituds, formes, diàmetres i materials en àmbits tan urbans com industrials. Hidrotec posseeix una experiència de més de 18 anys utilitzant el sistema de rehabilitació de canonades sense obres mitjançant encamisat de màniga contínua.

mànega contínua

Sistemes per a rehabilitar una canonada amb mànega contínua

curat aigua calenta

Sistema de curat mitjançant aigua calenta

Es tracta d’un sistema de rehabilitació de canonades sense obres mitjançant mànega contínua que utilitza la recirculació d’aigua calenta al llarg de l’interior de l’encamisat de mànega per el curat de les resines.

curat vapor

Sistema de curat mitjançant vapor

Es tracta d’un sistema de rehabilitació de canonades sense rasa mitjançant mànega contínua que escalfa l’encamisat de mànega mitjançant el vapor generat per una caldera per aconseguir d’aquesta manera el curat de les resines.

curat UV

Sistema de curat mitjançant UV

Es tracta d’un sistema de rehabilitació de canonades sense obres mitjançant mànega contínua que utilitza el curat de resines especials que es forgen sota l’acció d’una font de llum ultraviolada que es va desplaçant al llarg de l’interior de la mànega.

Sistema de curat mijançant LED

Sistema de curat mijançant LED

Es tracta d’un sistema de rehabilitació de canonades horitzontals i verticals sense obres mitjançant l‘encamisat d’una màeiga contínua impregnada amb resina de vinilèster que cura sota l’acció de llums LED.

Quina tecnologia fem servir en una rehabilitació de canonades amb mànega contínua?

Vehicle de rehabilitació de mànega contínua

Vehicle de rehabilitació de mànega contínua

Hidrotec disposa d’un vehicle per la rehabilitació de canalitzacions mitjançant un sistema de mànega contínua. Aquest vehicle està format per un camió i un remolc pel transport dels equips d’inversió, els generadors, les calderes industrials, la taula de calibratge, així com elements i accessoris necessaris per dur a terme les operacions de rehabilitació mitjançant mànega contínua.

Principals característiques de el vehicle de rehabilitació de mànega contínua:

 • Alta capacitat de transport
 • Portó elevador
 • Facilita l'execució de les diferents operacions
Tambor hdt

Tambor inversor HDT > 300 mm

A Hidrotec disposem d’un equip d’inversió de grans dimensions per la rehabilitació de col·lectors sense obre mitjançant l’encamisat de mànega contínua que presentin diàmetres superiors als 300mm. Aquest equip s’utilitza generalment en la rehabilitació interna de col·lectors urbans, infraestructures i indústries.

Principals característiques del tambor inversor HDT:

 • Inversió mitjançant aire comprimit
 • Diferents grandàries de tambor
 • Rehabilitació de canonades amb diàmetres a partir de 300 mm
Curat uv

Equip de curat UV

Hidrotec disposa d'un equip de curat de mànega mitjançant un sistema de llum ultraviolada. Consisteix en un tren de fonts de llums UV elèctric amb una càmera d'inspecció TV incorporada. Es tracta d'un equip versàtil per a la rehabilitació de canonades de sanejament fabricades amb qualsevol tipus de material i amb diàmetre superiors a 150 mm.

Principals característiques de l'equip de curat UV:

 • Temps de curat inferior a d’altres sistemes
 • Longituds continues de fins 200 m
 • Diàmetres compresos entre 150 i 1600 mm
Per a més informació sobre els nostres serveis i / o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.

Rehabilitació de baixants

Com rehabilitem una baixant?

A Hidrotec som pioners en la rehabilitació de baixants sense necessitat de realitzar obres. Prestem serveis de rehabilitació de baixants deteriorades, amb i sense escomeses, presents en l'àmbit de l'edificació: cases unifamiliars, edificis d'habitatges, oficines, hotels, hospitals i centres educatius.
Sobretot resolem el problema de la rehabilitació de baixants de fibrociment, també denominades baixants d’uralita. Evitem el sobrecost associat a les mesures preventives i a la gestió dels residus generats ja que s'encapsulen interiorment a les canonades, evitant d'aquesta manera l'alliberament de fibres d'amiant en el medi.
La seva execució evita molèsties als usuaris i disminueix el cost dels sistemes de substitució tradicionals. Es conserven intactes els sòls i les parets, i l'activitat de l'immoble pot continuar amb normalitat.

Rehabilitació de baixants

Sistemes empleats

Rehabilitació de baixants sprayform

Rehabilitació de baixants mitjançant sistema de projecció sprayform

Hidrotec va introduir l'any 2015 el sistema de SprayForm, un innovador sistema de tecnologia finlandesa per la rehabilitació de canonades per projecció interna.
Rehabilitació de baixants mitjançant encamisat vertical

Rehabilitació de baixants mitjançant encamisat vertical

Rehabilita els antics baixants i canonades, sense obres, sense sorolls i sense olors. El sistema de rehabilitació mitjançat l’encamisat de mànega vertical renova les baixants de manera ràpida i econòmica.

Tecnologia

Furgó de projecció SprayForm

Furgó de projecció SprayForm

Hidrotec compta amb un vehicle especialment dissenyat per als treballs de l'equip de projecció SprayForm. Es tracta d'un furgó totalment carroçat que emmagatzema ordenadament els diferents accessoris de l'equip de projecció, facilitant per tant un elevat rendiment en les operacions.

Principals característiques del furgó de projecció SprayForm:

 • Alta versatilitat
 • Capacitat d'accessos a zones de reduïdes dimensions
 • Facilita l'execució de les diferents operacions
Tambor inversor HDT < 300 mm

Tambor inversor HDT < 300 mm

A Hidrotec disposem d'un equip d'inversió de reduïdes dimensions per a la rehabilitació de canonades sense obra mitjançant l’encamisat de mànega contínua que presentin diàmetres inferiors als 300 mm. Aquest equip s'utilitza generalment en la rehabilitació interna de baixants.

Principals característiques de l'tambor inversor HDT:

 • Inversió mitjançant aire comprimit
 • Tambor de reduïdes dimensions
 • Rehabilitació de canonades amb diàmetres a partir de 50 mm
Equip de projecció SprayForm

Equip de projecció SprayForm

Disposem de dos equips per la rehabilitació de canonades sense obra mitjançant la projecció de SprayForm que presentin diàmetres compresos entre els 50 i 200 mm. S'utilitza generalment en la rehabilitació interna de baixants, tot i que és aplicable també en canonades horitzontals i canonades amb colzes.

Principals característiques de l'equip de projecció SprayForm:

 • Ecològic i antibacterià
 • Estanqueïtat integral
 • Gran capacitat hidràulica, elevada elasticitat i resistència
Per a més informació sobre els nostres serveis i / o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.

Rehabilitació puntual

Què és una rehabilitació de canonades puntual?

Mitjançant els sistemes de rehabilitació puntuals de canonades es poden reparar diverses patologies tals com a trencaments localitzats, esquerdes i fissures, desgastos i degradacions del tub produïdes per aigües i residus agressius i/o defectes en la qualitat del tub, així com juntes obertes i degradades.

Part-Lining és un sistema molt utilitzat en la rehabilitació puntual de canonades de la xarxa de sanejament d'indústries i zones urbanes. Encara que cal dir que és un sistema que també s'utilitza en la reparació de baixants d'edificis. Hidrotec té una experiència de més de 20 anys col·locant packers en diferents tipus de xarxes de sanejament.

Rehabilitació puntual

Sistemes empleats

Rehabilitació canonades Part-Lining

Rehabilitació de canonades mitjançant el sistema de Part-Lining

Des de l'any 1996, Hidrotec realitza serveis de rehabilitació puntuals de canonades i col·lectors sense necessitat de dur a terme una obra. Tot el procés es porta a terme mitjançant el sistema Part-Lining, conegut en el sector com a sistema de packers.
Rehabilitació canonades Quick-Lock

Rehabilitació de canonades mitjançant el sistema Quick-Lock

El sistema Quick-Lock és un mètode de reparació puntual consistent en la utilització de maniguets d'acer inoxidable V4A i juntes d'estanqueïtat de EPDM.

Tecnologia

Vehicle de rehabilitació Part-Lining

Vehicle de rehabilitació Part-Lining

A Hidrotec comptem amb dos vehicles per la rehabilitació de canonades que utilitzen el sistema de Part-Lining. Aquests vehicles estan dissenyats per al transport de packers i els seus components. Així mateix en ells, s'hi poden dur a terme les operacions d'impregnació prèvies. Cal dir també que aquests vehicles disposen de generadors que ofereixen corrent a diferents equips accessoris.

Principals característiques de el vehicle de rehabilitació Part-Lining:

 • Alta versatilitat
 • Capacitat d'accessos a zones de reduïdes dimensions
 • Facilita l'execució de les diferents operacions
Per a més informació sobre els nostres serveis i / o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.