Què és el fresat de canonades amb robot?

El fresat puntual amb robot fresador és una tècnica d'actuació sense obertura de rasa que permet eliminar els diferents obstacles presents en les canalitzacions, tals com a escomeses penetrades, acumulacions de formigó, arrels en canodades, barres de ferro, grasses, sediments calcaris i incrustacions mineralitzades. La presència d'aquest tipus d'obstacles redueix la capacitat hidràulica de la canonada, arribant fins i tot a provocar obturacions i embussos que impedeixen el correcte transport del fluid.

Fresat canonades robot
Fresat canonades robot

A Hidrotec disposem d'equips robotitzats per treballs amb canonades amb diàmetres compresos entre els 70mm i els 700mm. Aquests equips tenen la capacitat d'incorporar diferents tipus de freses per les diferents tipologies de materials a fresar.
Fins i tot disposem d'un equip per a treballs en vertical. Cal remarcar que Hidrotec disposa de totes les tipologies de robot fresador actualment existents al mercat (robot fresador pneumàtic, robot fresador hidràulic i robot fresador elèctric), fet que permet donar solució a qualsevol problema existent que impedeixi a la xarxa de sanejament tenir una funcionalitat òptima.

Quina tecnologia fem servir en un fresat de canonades amb robot?

Robot fresador pneumàtic i hidràulic

Vehicle amb robot fresador

A Hidrotec comptem amb 4 equips de robot fresador per la rehabilitació puntual de canalitzacions. Aquests equips estan guiats per unitats de control que visualitzen i registren les imatges obtingudes.

Els robots equipats amb motors pneumàtics i hidràulics, tenen la possibilitat d'incorporar diferents tipus d'utensilis en funció de la tipologia de material a fresar. Cal dir que aquests equips són òptims per actuacions tant en l'àmbit industrial com en l'àmbit domèstic, permetent el fresat en canonades d'entre 70mm i 700mm de diàmetre i la superació de girs de 90⁰ a 120⁰.

Principals característiques d'un vehicle amb robot fresador:

  • Capacitat de fresat horitzontal i vertical
  • Fresat de canonades amb diàmetres superiors a 70 mm
  • Disponibilitat de diferents tipologies de freses
Robot fresador elèctric

Robot fresador elèctric

Hidrotec disposa del primer robot fresador elèctric autopropulsat del mercat. Permet treballs de fresat en canonades amb diàmetres compresos entre els 130mm i 800mm. Els robots elèctrics tenen major potència i emeten menys soroll, disposen de rodes especials per a situacions de tracció dificultosa.

El robot fresador d'Hidrotec resulta òptim per treballs en canonades industrials i col·lectors urbans.

Principals característiques d'un robot fresador elèctric:

  • Motor elèctric
  • Una menor emissió de soroll
  • Elevada potència
Per a més informació sobre els nostres serveis i / o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.
Contacta amb nosaltes