Desembussos de canonades

Com desatasquem una canonada?

A Hidrotec disposem d'un parc de 18 camions d'intervenció mixts (9 d'ells medi ambientals de reciclatge d'aigua) capaços de solucionar qualsevol tipologia d'embús (desembussos de canonades, desembussos de baixants, desembussos de col·lectors, i desembussos d'arquetes i pous). Hidrotec realitza serveis de desembussos d'urgència les 24 hores del dia.

Cal destacar que comptem amb vehicles de reduïdes dimensions, amb gran capacitat d'aspiració i pressió que accedeixen fàcilment a zones de soterrani i pàrquing amb altures inferiors a 2 m..

embús
Càmera tv per als desembussos

Els equips de Hidrotec compleixen amb la normativa aplicable, tant a nivell de seguretat com a nivell mediambiental. En aquest sentit, els nostres vehicles estan autoritzats pel transport de residus tant per la ARC (Agència de Residus de Catalunya) com per la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). Garantim un servei ràpid, amb les mínimes molèsties i sobretot professional, evitant d'aquesta manera actuacions que puguin produir danys costosos a les xarxes de sanejament i abocaments accidentals que generin sancions administratives al client. El nostre equip de professionals estudia i analitza el problema tenint en compte el context d'actuació, oferint la solució més adequada i econòmica en cada cas.

Recomanem actuar al mateix moment que es tingui la sospita d'un possible embús, ja que d'aquesta manera minimitzarem la possibilitat de que es presentin problemes majors en el conjunt d'elements que componen la xarxa de sanejament i al mateix temps evitarem abocaments d'aigües residuals que poden posar en risc la salut.

Qualsevol emergència en les canonades de la teva llar o negoci pot causar veritables molèsties. Aquest tipus de problemes, donada la immediatesa amb la qual han de ser atesos, porta a moltes persones amb desconeixement a tractar d'arreglar-ho, podent fins i tot agreujar més la situació. Per això, el nostre equip de professionals treballa les 24 hores al dia, tots els dies de l'anyy.

Desembussos de canonades
embús

Amb més de 20 anys d'experiència, comptem amb un gran historial d'èxits en aquest servei.

Per això, no només comptem amb un equip de professionals excel·lent, sinó que també ens caractaritzem per emprar les tècniques més avantguardistes del sector.

Abans de realitzar un diagnòstic exacte del problema, comptem amb un sistema audiovisual de CCTV per veure la canonada des del seu interior, podent localitzar i detectar el problema exacte i així triar el mètode més eficaç amb el qual prosseguiir.

La nostra prioritat és la comoditat dels nostres clients per això, sempre tractem de realitzar els nostres treballs el més aviat possible i eficientment. Pels desembussos en el sector industrial, disposem de la maquinària adequada, així com d'un equip format per més de 50 professionals amb experiència contrastada en aquest àmbit.

Desembussos de canonades

Quina tecnologia fem servir per desencallar una canonada?

Vehicles mixtes de reduïdes dimensions

Vehicles mixtes de reduïdes dimensions

Disposem de tres vehicles mixtos de reduïdes dimensions per treballs en contextos de reduïdes dimensions, com ara pàrquings o petits carrers i permeten actuacions d'urgències davant desembussos i neteja de superfícies amb aigua a pressió. Tots ells estan equipats amb bombes d'aigua amb cabals de 135 litres per minut a 200 bars de pressió. Disposen de dipòsits d'aigua bruta de 2.000 litres i d'aigua neta de 1.000 litres.

Principales características de los vehículos mixtos:

 • Alt rendiment
 • Accés a soterranis i pàrquings amb altures inferiors als 2 m
 • Gran capacitat d'aspiració i pressió
Per a més informació sobre els nostres serveis i/o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.

Neteja de canonades

Com netegem una canonada?

Hidrotec presta serveis de neteja de canonades d'urgència les 24 hores del dia, serveis d'extracció d'aigua en situacions d'inundació, així com serveis de buidatge de piscines i tancs d'aigua. Els nostres vehicles de neteja estan equipats amb equips de succió, que permeten bombaments de fins a 15 metres de profunditat i 200 metres de longitud, i amb mànegues de pressió d'aigua, que permeten realitzar operacions fins a longituds de 300 metres.

Neteja de canonades
Neteja de canonades

Hidrotec disposa de més de 18 vehicles de neteja capaços de treballar en diferents contextos, tant urbans com a particulars, ja que disposen de l'última tecnologia disponible al mercat. Permeten la neteja d'incrustacions de diferents tipologies (olis i grasses, mineralitzacions, calcificacions i òxids) i de restes antròpiques, que potencialment poden causar obturacions i embussos.

Per a més informació sobre els nostres serveis i/o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d’atendre’t.

Neteja de fosses sèptiques

Com netegem una fossa sèptica?

Hidrotec presta serveis de neteja i buidatge de fosses sèptiques i pous negres. Recomanem realitzar el manteniment preventiu per evitar problemes de salubritat. És molt important que l'empresa que realitza el servei tingui els permisos necessaris per transportar els residus ja que en cas d'abocament accidental ens evitarem possibles sancions administratives.

Neteja de fosses sèptiques
Neteja de fosses sèptiques

En aquest sentit, cal dir que Hidrotec és una empresa autoritzada per l'ARC (Agència de Residus de Catalunya) pel transport de residus, constant en el Registre de Transportistes de Residus amb el codi T-2226, així com per la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) per realitzar abocaments mitjançant vehicles cisterna, segons expedient G693/14.

Per a més informació sobre els nostres serveis i / o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.

Neteja hidrodinàmica de col·lectors

Com és una neteja hidrodinàmica de col·lectors?

A Hidrotec disposem d'un parc de 18 camions que ens permeten la neteja hidrodinàmica de col·lectors urbans i industrials, amb diàmetres de fins a 3 m. Els nostres vehicles de neteja estan equipats amb sistemes de pressió, que permeten treballar en bombaments de fins a 15 m de profunditat i 200 m de longitud, i amb mànegues d'impulsió d'aigua de fins a polzada i quart, que permeten treballar fins als 300 m de longitud, ja que per els treballs de neteja hidrodinàmica és més important el cabal que la pressió d'aigua. Així mateix, aquests vehicles disposen també de pistoles d'alta pressió d'aigua amb prolongadors que permeten la neteja de superfícies. A més disposem també de vehicles amb capacitat de cisterna variable gràcies a estar equipats amb un pistó mòbil, que ens permet variar la capacitat d'aigua neta o aspiració en funció de la tipologia de l'actuació.

Neteja hidrodinàmica de col·lectors
Neteja hidrodinàmica de col·lectors

Estem molt conscienciats amb la protecció i conservació del medi ambient. Per aquest motiu tenim nou camions mediambientals de reciclatge d'aigua que posseeixen un rendiment superior al 60% en relació amb els equips convencionals. Aquests vehicles filtren l'aigua succionada i la reutilitzen en les tasques d'impulsió. Aquest fet aporta un estalvi mediambiental d'aigua molt important, permetent al mateix temps que els equips de neteja hidrodinàmica de col·lectors i canonades, no hagin de desplaçar-se per proveir-se d'aigua. En conjunt, aquest sistema genera una disminució important de les emissions i un augment de les hores productives del treball dels nostres equips.

Quina tecnologia fem servir per a una neteja hidrodinàmica?

Camions de neteja hidrodinàmica

Camions de neteja hidrodinàmica

Disposem d'una flota de 16 camions cisterna de diferents característiques, equipats amb bombes d'aigua amb cabals de fins a 400 litres per minut, que treballen entre 140 i 200 bars de pressió. Disposen també de depressors de fins a 2.700 m3 hora que actuen fins a 15 m de profunditat i 200 m de distància. Cal destacar que alguns vehicles compten amb eixos direccionables que faciliten la maniobrar i accedir a zones complexes.

Principales características de los camiones de limpieza hidrodinámica:

 • Alt rendiment i gran capacitat d'aspiració i pressió
 • Capacitat d'accessos a zones de reduïdes dimensions
 • Facilita l'execució de les diferents operacions
Camions de reciclatge d'aigua

Camions de reciclatge d'aigua

A Hidrotec en l'actualitat comptem amb vuit camions de reciclatge d'aigua. Aquests vehicles tenen un rendiment superior respecte els camions convencionals, ja que simultàniament impulsen aigua per netejar les canalitzacions i succionen la circulant, filtrant-la de les restes sòlides per així poder-la reutilitzar. Aquest fet aporta un estalvi mediambiental important d'aigua, permetent al mateix temps que els equips no hagin de desplaçar-se per proveir-se d'aigua.

Principals característiques dels camions de reciclatge d'aigua:

 • Alt rendiment i capacitat de cisterna variable
 • Vehicles autoritzats pel transport de residus
 • Sostenibles amb el medi ambient
Tuneladora

Tuneladora

Disposem de perforadors per impacte, o tuneladores. Aquests són una innovació tecnològica per a la neteja de col·lectors i canonades, amb diàmetres d'entre 100 i 600 mm. Estan dissenyats per eliminar qualsevol tipus d'incrustació com el formigó, el ciment d'injecció o els dipòsits mineralitzats.

Principals característiques de la tuneladora:

 • Tovera especial d'alt rendiment
 • Permet la neteja de qualsevol tipus d'incrustació
 • Operacions en diàmetres de fins a 600 mm
Per a més informació sobre els nostres serveis i / o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.

Neteja i transport de residus perillosos ADR

Com és una neteja i transport de residus perillosos ADR?

A Hidrotec disposem de dos vehicles mixts de neteja de canonades autoritzats pel transport de residus perillosos ADR, segons el codi de transportista T-2226 de la ARC (Agència de Residus de Catalunya). Aquests vehicles especials ens permeten la neteja hidrodinàmica de canonades i col·lectors tant urbans com industrials, amb diàmetres de fins a 3 metres, i amb presència de residus perillosos. Concretament dins d'aquest tipus de residus perillosos podem trobar residus líquids i pastosos inflamables, residus corrosius, residus líquids no corrosius i no inflamables, residus de sals minerals, catalitzadors, etc.

Neteja i transport de residus perillosos ADR
Neteja i transport de residus perillosos ADR

ADR són les sigles de European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, és a dir, de l'Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera. Aquest acord regula l'embalatge, transport, documentació i altres aspectes del transport per carretera de mercaderies perilloses, incloent la càrrega, descàrrega i emmagatzematge d'aquestes. Cal remarcar que aquest acord determina les obligacions i responsabilitats de cadascun dels intervinents en les operacions amb l'objectiu d'evitar danys a les persones i protegir el medi ambient.

¿Qué tecnología utilizamos para transportar residuos ADR?

Camió de transport de residus ADR

Camió de transport de residus ADR

Actualment disposem de dos camions mixts de neteja de canonades especialment dissenyats i autoritzats per al transport de residus perillosos ADR. Cal dir que aquests vehicles posseeixen una capacitat de cisterna de residus d'11 m3, bombes de pressió d'aigua de fins a 250 bars, depressors de fins a 2100 m3/hora i eixos direccionables que permeten realitzar maniobres complexes per accedir a zones limitades.

Principales características de los camiones de transporte de residuos ADR:

 • Alt rendiment

 • Gran capacitat de pressió i aspiració

 • Dissenyats pel transport de residus perillosos ADR

Per a més informació sobre els nostres serveis i / o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.

Manteniment preventiu

Com fer un bon manteniment de les canonades?

El manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram, així com dels col·lectors, canonades, baixants, pous i arquetes, evita arribar a situacions d'emergència i maximitzar la funcionalitat i durabilitat dels diferents elements de la xarxa de sanejament, fent augmentar la seva vida útil.

 

En definitiva, el manteniment preventiu i neteja de canonades és vital per evitar problemes majors que poden comportar costos molt elevats. A llarg termini, permet estalviar diners tant si es tracta d'un petit establiment, una gran empresa, una comunitat de propietaris o un particular. En qualsevol llar o establiment és probable tenir problemes i embussos de canonades que poden deteriorar amb rapidesa.

Manteniment preventiu
Manteniment preventiu

A Hidrotec prestem serveis de manteniment preventiu i correctiu tant a empreses com a particulars. Som especialistes en la neteja de sistemes de clavegueram industrials i urbans, col·lectors, canonades horitzontals i baixants. Els nostres equips eliminen qualsevol tipus de residu, evitant d'aquesta manera que apareguin obstruccions i embussos, els quals generen la deterioració dels elements, males olors i la potencial aparició de plagues.

A més, a Hidrotec també realitzem el manteniment, neteja i desinfecció de dipòsits i canonades d'aigua potable. Aquests elements necessiten ser netejats periòdicament per professionals especialitzats per garantir l'eliminació de tots els microorganismes i d'aquesta manera poder donar continuïtat a la seva utilització amb total seguretat. Hidrotec disposa de vehicles de neteja i manteniment especials, equipats amb sistemes d'aspiració i pressió, que treballen en espais de reduïdes dimensions.

Manteniment preventiu
Per a més informació sobre els nostres serveis i / o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.