Proves de pressió i estanqueïtat

Què és la prova d'estanqueïtat i pressió?

Hidrotec realitza proves de pressió i d’estanqueïtat mitjançant aire o aigua en canonades, col·lectors, pous de registre, xarxes d'aigua potable i xarxes contra incendis, per diàmetres compresos entre 50 mm i 1,2 m. En funció del material, del tipus de xarxa i de la normativa a aplicar pot variar el temps i la pressió de l'assaig. Disposem de l'equip necessari per verificar la pressió i l’estanqueïtat d'instal·lacions de sanejament, segons la normativa EN 1610:1998 Instal·lació i prova d'escomeses i xarxes de sanejament", i de canonades de proveïment d'aigua a pressió, segons normativa UNE-EN i MOPU.

Proves de pressió i estanqueïtat
Proves de pressió i estanqueïtat

Per realitzar aquestes proves disposem d’obturadors de diferents diàmetres en funció de la canonada i de registradors homologats, amb una capacitat de registre de fins a 24 hores. Els resultats de les proves de pressió i d’estanqueïtat es lliuren al client en suport informàtic, amb una gràfica de l'assaig i especificant la normativa aplicada (UNE-EN, ASTM o MOPU).

Les proves de pressió i d’estanqueïtat són necessàries per realitzar el control de qualitat de l'obra nova, tant de les xarxes de sanejament com de les xarxes de proveïment d'aigua, així com de les instal·lacions que es troben en funcionament. Hidrotec disposa dels equips necessaris així com del personal tècnic, amb dilatada experiència, per garantir una correcta execució de les proves d'estanqueïtat i pressió segons normativa d'aplicació.

Proves de pressió i estanqueïtat

Quina tecnologia fem servir en la prova d’estanqueïtat i pressió?

Manòmetre digital de registre continu

Manòmetre digital de registre continu

A Hidrotec disposem de manòmetres digitals homologats, amb una capacitat de registre continu de fins a 24 hores. Aquests manòmetres d'alta precisió, tenen la capacitat de registrar tant pressions com temperatures de forma contínua contemplant també la possibilitat de connexió a un ordinador.

Per a més informació sobre els nostres serveis i/o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.

Localització de canonades i arquetes

Com localitzem canonades i arquetes?

A Hidrotec detectem i localitzem canonades i arquetes sense necessitat d'obrir rasa, amb gran rapidesa, precisió i sense molèsties. Disposem de diferents equips per la localització de canonades i arquetes ocultes. Detectem fàcilment i amb precisió serveis enterrats mitjançant sistemes innovadors de radiodetecció.

Localització de canonades i arquetes
Localització de canonades i arquetes

Els equips sonda ens permeten conèixer des del traçat que segueixen les xarxes de sanejament enterrades en el subsòl a diferents profunditats, fins a les baixants ocultes presents als edificis. L'element emissor es pot connectar a diferents dispositius, tals com les mànegues dels vehicles mixts de neteja, les càmeres d'inspecció robotitzades i no robotitzades, els robots fresadores o individualment amb un sistema guia, on els senyals són detectats en superfície per l'equip receptor que assenyala digitalment la profunditat i el traçat de la xarxa de sanejament.

Per a més informació sobre els nostres serveis i/o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.

Lloguer i venta d’obturadors, bombes i by-pass

De què obturadors, bombes i by-pass disposem?

Hidrotec compta amb una gama variada d’obturadors, bombes i sistemes By-pass. Els obturadors són necessaris per tallar temporalment el fluid de la xarxa de drenatge d’aigües i mitjançant el sistema by-pass es pot desviar el caudal de la xarxa a qualsevol altre punt sense haver de tallar el servei.

Lloguer i venta d'obturadors, bombes i by-pass
Lloguer i venta d'obturadors, bombes i by-pass

A Hidrotec oferim diferents tipologies d’obturadors amb diàmetres entre els 20mm y el 1.5m. Disposem d’obturadors circulars i ovoides amb la possibilitat de regular la pressió exercida sobres les parets internes del tub. També comptem amb obturadors de by-pass. Així mateix, Hidrotec compta amb bombes d’extracció d’aigua per la indústria i l’obra civil.

Si necessites comprar o llogar obturadors, explica’ns l’actuació que vols realitzar i t’assessorarem amb el lloguer o adquisició dels equips més adequats. Cal remarcar que a Hidrotec també oferim serveis de col·locació i retirada d’obturadors en obra, així com l’enviament i la recollida d’aquests mateixos.

Lloguer i venta d'obturadors, bombes i by-pass
Per a més informació sobre els nostres serveis i/o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't.

Treballs especials en espais confinats

Com treballem en espais confinats?

A Hidrotec disposem del personal tècnic format i especialitzat per la realització de treballs a l’interior de col·lectors i canonades transitables, complint en tot moment amb les normatives estrictes de seguretat.

Treballs especials en espais confinats
Treballs especials en espais confinats

El personal d’Hidrotec especialitzat en tasques confinades, compta amb la formació i els equips de seguretat homologats per feines en espais confinats. Hidrotec compleix amb la normativa de seguretat laboral tenint internament implementant el Sistema Certificat de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball segons la ISO 45001:2018. En aquest sentit, cal remarcar el fet que el 75% del personal d’Hidrotec està format com a recurs preventiu segons la Llei 54/2003 i el RD 1627/1997.

A Hidrotec elaborem informes tècnics de les patologies detectades així com la seva ubicació en la xarxa de sanejament i en el clavegueram inspeccionat. En funció de la patalogia trobada podem realitzar fins i tot la seva reparació “in situ”. En aquest sentit, realitzarem feines de paleteria i fontaneria en els espais confinats.

Treballs especials en espais confinats

Per a més informació sobre els nostres serveis i activitats, no dubtis en posar-te amb contacte amb nosaltres. Estarem encantats d’atendre’t.

Detecció de fugues

Com detectem fuites d'aigua?

A hidrotec disposem d’equips de detecció de fugues d’aigua que permeten localitzar l’ubicació de l’averia.Oferim serveis de detecció de fugues d’aigua en canonades a través de diferents sistemes. En molts casos l’observació directa a través de micro-càmeres de TV és suficient per detectar les anomalíes.En altres casos es necessari la utilització d’equips avançats de detecció basats en sistemes electro-acústics, sistemes de sons d’alta sensibilitat per monitoritzar o sistemes de gas traçador.

Detecció de fugues
Detecció de fugues

Els equips de detecció de fugues d’aigua permeten localitzar amb rapidesa i exactitud el punt de fuga, estalviant d’aquesta manera costos importants. Els diferents sistemes de detecció de fugues són aplicables tan a canonades d’aigua com canonades de sanejament.

Explica’ns el teu problema i t’aconsellarem per trobar el sistema de detecció de fua més adequat per les teves necessitats.

Per a més informació sobre els nostres serveis, no dubtis en posar-te en contacte amb el nostre equip. Estarem encantats d'atendre't.