Què pot fer Hidrotec per tu?

Hidrotec realitza el manteniment preventiu de la xarxa de sanejament de tota indústria química, permetent allargar la vida útil de les seves canonades. El procés es duu a terme mitjançant l'inspecció amb càmera de TV, la qual permet detectar diferents patologies presents en el traçat de les canonades i valorar la rehabilitació més adequada (rehabilitació mitjançant encamisat de mànega contínua o rehabilitació puntual mitjançant sistema Part-Lining). També localitzem canonades enterrades i ocultes a través d'equips detectors tipus sonda, així com fugues a la xarxa de sanejament, estalviant futures problemàtiques.