Què pot fer Hidrotec per tu?

Hidrotec és una empresa especialitzada en serveis de desembussos a particulars. Realitzem els serveis amb vehicles mixtos de reduïdes dimensions, els quals permeten l'accés a soterranis i zones de pàrquing. També realitzem reparacions de baixants i canonades horitzontals sense necessitat de realitzar obres convencionals de substitució. Apliquem una sèrie de sistemes de rehabilitació innovadors que donen com a resultat una nova canonada totalment impermeable i fixa.

Cal dir que els nostres vehicles estan autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya i acreditats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona per dur a terme tasques de transport i abocament de residus, aspecte molt important per evitar situacions de risc que poden derivar en sancions administratives a qui contracta el servei.