Què pot fer Hidrotec per tu?

Hidrotec realitza el manteniment preventiu i correctiu, així com la neteja hidrodinàmica de les canalitzacions de la xarxa de sanejament de l'indústria en general, permetent allargar la vida útil de les canonades.

Mitjançant l'inspecció amb càmera de TV robotitzada i no robotitzada podem detectar diferents patologies presents en el traçat de les canonades i valorar la rehabilitació més adequada (rehabilitació mitjançant encamisat de mànega contínua o rehabilitació puntual mitjançant sistema de packers).

També detectem canonades enterrades i ocultes a través d'equips localitzadors tipus sonda, així com fugues a la xarxa de sanejament.