Què pot fer Hidrotec per tu?

Hidrotec realitza desembussos i el manteniment preventiu de la xarxa de sanejament d'apartaments, hotels, restaurants i bars. També realitza rehabilitacions de canonades i baixants sense necessitat de realitzar obres.

Aquest aspecte té gran importància, ja que podem reparar les canonades sense generar molèsties de qualsevol tipus, permetent seguir amb l'activitat habitual, i per tant, mantenint la màxima capacitat hotelera del negoci. En aquestes rehabilitacions apliquem una sèrie de sistemes de rehabilitació innovadors que donen com a resultat noves baixants totalment contínues i estancades.

A més, Hidrotec ofereix serveis de neteja de decantadors de greixos utilitzats en les cuines d'hotels i restaurants.