Què pot fer Hidrotec per tu?

Hidrotec realitza el manteniment preventiu de la xarxa de sanejament de la indústria farmacèutica, permetent allargar la vida útil de les canalitzacions.

A través de l'inspecció amb càmera de TV, podem detectar diferents patologies presents en el traçat de les canonades i valorar la rehabilitació més adequada (rehabilitació mitjançant encamisat de mànega contínua o rehabilitació puntual mitjançant packers) sense necessitat de realitzar obres. També localitzem canonades ocultes a través d'equips detectors tipus sonda, així com fugides a la xarxa de sanejament.