Què pot fer Hidrotec per tu?

A Hidrotec realitzem el manteniment preventiu i correctiu de la xarxa de sanejament d'edificis i centres educatius, molts d'ells de caràcter centenari, fet que implica realitzar les actuacions amb especial cura. També portem a terme rehabilitacions de canonades i baixants sense necessitat de realitzar obres.

Aquest aspecte té gran importància posat que podem reparar tota la xarxa de sanejament sense generar molèsties (ni sorolls, ni olors), permetent seguir amb l'activitat educativa habitual. En aquestes rehabilitacions apliquem una sèrie de sistemes de rehabilitació innovadors que donen com a resultat noves canonades totalment contínues i estanques.