Què pot fer Hidrotec per tu?

Hidrotec realitza desembussos d'urgència les 24 hores del dia i manteniments preventius programats en diferents instal·lacions de l'àmbit alimentari. De la mateixa manera ofereix un servei especialitzat de neteja de decantadors de greixos en el sector de l'hostaleria i restauració.

Mitjançant l'inspecció de canonades amb càmeres de TV robotitzades i no robotitzades podem detectar diferents patologies presents en les canonades que constitueixen la xarxa de sanejament i donar la solució més apropiada per la seva rehabilitació, allargant d'aquesta manera la vida funcional de les mateixes.