Què pot fer Hidrotec per tu?

Hidrotec realitza actualment la neteja hidrodinàmica de col·lectors i el manteniment preventiu de la xarxa de sanejament de diversos ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

També realitzem inspeccions amb càmera de TV de tipus preventiu, amb l'objectiu de detectar i reparar patologies incipients que potencialment poguessin generar en un futur problemes més greus de funcionalitat o salubritat.