POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem que les dades facilitades de forma voluntària en qualsevol formulari d'aquesta Web, formaran part d'un fitxer responsabilitat d’HIDROTEC SANEJAMENT, SL., amb NIF B43966548 amb la finalitat d'atendre les consultes, sol·licituds d'informació o de contacte dels usuaris del Portal, i d'informar-li sobre els productes d’HIDROTEC SANEJAMENT, SL., que siguin del seu interès.

Així mateix, en el cas que qualsevol usuari se subscrigui voluntàriament per rebre la NEWSLETTER d’HIDROTEC SANEJAMENT, SL., les seves dades s'inclouran en un altre fitxer titularitat d’HIDROTEC SANEJAMENT, SL., amb la finalitat de gestionar la seva subscripció a la nostra Newsletter.

Sempre que un Usuari faciliti una adreça de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica, l'Usuari expressament accepta i autoritza que dita mitjana sigui utilitzat preferentment com a canal de comunicació.

Així mateix, si no desitgen seguir rebent comunicacions comercials hauran de notificar-ho a la següent adreça de correu electrònic info@hidrotec.com
La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de la nostra companyia, que assumeix el compromís de garantir la privadesa de les dades facilitades per l'usuari, on s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Els Usuaris garanteixen que les seves dades personals aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent els Usuaris els únics responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades per un Usuari pertanyessin a un tercer diferent de qui facilita les dades, l'Usuari haurà d'informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades al Titular.
Els titulars de les dades podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per escrit a info@hidrotec.com

 

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

HIDROTEC SANEJAMENT, SL li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d'aquest mitjà.

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

 1. Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a HIDROTEC SANEJAMENT, SL la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

  En el cas, de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

  I s’eximeix a HIDROTEC SANEJAMENT, SL de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

 2. L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.
 3. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.
 4. HIDROTEC SANEJAMENT, SL es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.
 5. HIDROTEC SANEJAMENT, SL no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
 6. HIDROTEC SANEJAMENT, SL no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
 7. En el cas, de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement d’HIDROTEC SANEJAMENT, SL, a través del correu electrònic info@hidrotec.com indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què HIDROTEC SANEJAMENT, SL pugui moderar o eliminar els mateixos.
 8. L’usuari mantindrà indemne a HIDROTEC SANEJAMENT, SL davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

 

CURRÍCULUMS

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable HIDROTEC SANEJAMENT, SL, amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual HIDROTEC SANEJAMENT, SL procedirà a la seva total destrucció.

HIDROTEC SANEJAMENT, SL garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud a info@hidrotec.com