Àrea Metropolitana de Barcelona

AMB

Hidrotec és una empresa acreditada per la AMB (Área Metropolitana de Barcelona) per a realitzar abocaments mitjançant vehicles cisterna, segons expedient G693/14.

Agència de Residus de Catalunya

ARC

Hidrotec és una empresa autoritzada per la ARC (Agència de Residus de Catalunya) per el transport de residus, constant en el Registre de Transportistes de Residus amb el codi T-2226.

Sistema de Gestió, Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001

ISO 45001

Hidrotec és una empresa certificada segons el Sistema de Gestió, Seguretat i Salut en el Treball OHSAS 18001:2007. Totes les nostres actuacions priorizten la seguretat dels nostres treballadors.

Sistema de Gestió de la Qualitat UNE-EN ISO 9001:2008

ISO 9001

Hidrotec, des de l'any 2007, es troba certificada segons el Sistema de Gestió de la Qualitat UNE-EN ISO 9001:2008 i compromesa amb els processos de millora continua.

Registro de Empresas Acreditadas Sector de la Construcción

REA

Hidrotec es troba al REA (Registre d'Empresas Acreditades), que té com objectiu acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció cumpleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals.

ISO 14001

ISO 14001

Hidrotec està certificada segons el Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001:2004, des de l’any 2016. Aquesta certificació verifica el nostre compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat

Pime Innovadora Hidrotec

Pime Innovadora

Hidrotec ha estat reconeguda com Pime Innovadora pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d'Espanya, gràcies a aquest segell es posa en valor l'esforç de Hidrotec per ser una empresa capdavantera en el sector, que aposta per la I+D+i i té processos de millora contínua.